T750 CSeries 22,7KG

  06/07/2018    Lượt xem : 220

T-750 Express 50 LB C-SERIES VENDED EXPRESS WASHER

SẤY T50 22.7KG

  07/07/2018    Lượt xem : 152

T-50 Express 50 LB C-SERIES VENDED DRYER

Cẩm nang 9 bước kinh doanh giặt

  17/05/2019    Lượt xem : 548

Bắt đầu một ngành kinh doanh gì bạn cũng cần hiểu rõ các mô hình và phân khúc khách hàng mình hướng tới. Nếu bạn muốn tham gia kinh doanh dịch vụ giặt thì bạn cần nghiên cứu các bước cơ bản để định hướng đúng chiến lược kinh doanh cụ thể như sau:

Đầu tư giặt là thế nào hiệu quả?

  18/05/2019    Lượt xem : 388

Khi bạn có vốn chỉ để ở các ngân hàng lấy lãi với 6.5% mỗi năm. Bạn lại không có thời gian để kinh doanh hay tính toán đầu tư vì phải đi làm phải chăm sóc gia đình và con cái. Bạn không muốn rủi ro và bạn thực sự sợ kinh doanh. Cleanpro Việt Nam cam kết